Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

mizantropkaa
3810 f5ef 390
Reposted fromMiziou Miziou viabiesyfiodora biesyfiodora

July 02 2015

mizantropkaa
9584 8f9e 390
You know, right?
mizantropkaa
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viathatwasntadream thatwasntadream
mizantropkaa
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viathatwasntadream thatwasntadream
mizantropkaa
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej. Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— José Micard Teixeira
Reposted fromtomowa tomowa viathatwasntadream thatwasntadream
mizantropkaa

June 22 2015

mizantropkaa

February 01 2015

mizantropkaa
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— M. Hłasko

January 24 2015

3164 5343 390
mizantropkaa
4923 4081 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viapanimruk panimruk
mizantropkaa
1631 c35d 390
Reposted frompl pl viapanimruk panimruk
mizantropkaa
0502 8cf3 390
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viapanimruk panimruk
mizantropkaa
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viadoubleespresso doubleespresso
mizantropkaa
3802 d585 390
Reposted fromnathloves nathloves viadoubleespresso doubleespresso
mizantropkaa

"- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda."

— Marek Hłasko
Reposted fromshar17666 shar17666 viadoubleespresso doubleespresso

September 10 2014

mizantropkaa
Reposted fromevanescoo evanescoo viapanimruk panimruk
mizantropkaa
mizantropkaa
Reposted fromtake-care take-care viadoubleespresso doubleespresso
mizantropkaa

August 18 2014

mizantropkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl